MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W BUKU

https://www.facebook.com/mgokwbuku/

Zajęcia plastyczne, taneczne, kreatywne, z robotyki, dedykowane małym i dużym mieszkańcom, to tylko niektóre zajęcia z bogatej oferty Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Buku. Pod skrzydłami MGOK działa także Studio Piosenki i Ognisko Muzyczne, Zespół Folklorystyczny „Złote Kłosy”, Zespół Kameralny „Amici Canti” oraz kapela podwórkowa „Junki z Buku”. W swojej ofercie MGOK dostrzega także dzieci przedszkolne i seniorów. Tym pierwszym dedykowane są zajęcia rozwijające percepcję i wyobraźnię podczas zabawy, a dla drugich organizowane są pikniki czy warsztaty plastyczne. Poza zajęciami odbywającymi się regularnie w wybrany dzień tygodnia, organizowane są okazjonalne warsztaty tematyczne. Dużym atutem MGOK jest położenie w Parku Sokoła. To tam odbywa się większość plenerowych imprez kulturalnych. Tam także w sezonie wakacyjnym prowadzone są zajęcia dla dzieci i seniorów. Na terenie parku znajduje się również strzelnica, której gospodarzem jest Liga Obrony Kraju oraz Klub Żołnierzy Rezerwy. Ponieważ MGOK nie dysponuje własną sceną wewnętrzną, korzysta z gościnności Kina „Wielkopolanin”, z którym wspólnie organizuje koncerty i przedstawienia teatralne – jak choćby „Kulturalne czwartki”. Poza tym na stałe już w roczny program imprez wpisała się organizacja Koncertu Noworocznego, Dni Gminy Buk, festynu „Wianki w Niepruszewie” czy dożynek gminnych. W budynku MGOK mieści się również: Ośrodek ZHP w Buku.

Zniżki dla posiadaczy Karty Mieszkańca ustalane będą pod konkretne wydarzenie.